Quảng Bình Quan điểm du lịch yêu thích của du khách yêu thích lịch sử

5 (100%) 1 vote

        Quảng Bình Quan nằm ở giữa trung tâm phường Hải Đình của bốn ngả đường: Phía Tây là đường đi lên Đức Ninh, phía Đông là đường đi đến tượng đài Mẹ Suốt đi xuống bến sông Nhật Lệ, phía Bắc là đường đi Hà Nội, phía Nam là đường đi Huế. Quảng Bình Quan cũng là một trong những điểm du lịch yêu thích của những du khách yêu thích lịch sử Việt Nam.

Kết quả hình ảnh cho Quảng Bình Quan

Quảng Bình Quan

    Quảng Bình Quan còn có những tên gọi khác nhau. Có người thì nói đó là cửa vào dinh Quảng Bình, có người lại bảo Cổng Bình Quan. Trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí có ghi lại : “cửa quan dài hai trượng 1 thước, rộng hai trượng 5 thước; thành ngoài bảo vệ cửa quan dài 14 trượng 6 thước cao 3 thước, năm Minh Mệnh thứ (1826) xây gạch đá…”

Kết quả hình ảnh cho Quảng Bình Quan

Cổng vào Quảng Bình Quan

      Quảng Bình Quan từng bị quân đội Pháp phá hủy khi họ rút khỏi Đồng Hới năm 1954, sau đó được Nhà nước ta xây lại gần giống như cũ để bảo tồn điểm di tích lịch sử. Năm 1965, chiến tranh phá hoại, bị máy bay của Mỹ đánh trúng. Hiện nay, nhân dân thị xã Đồng Hới và Nhà nước đã phục chế lại một lần nữa. 

Sự thật, trên chiều dài hơn 3.000 trượng, Luỹ Đâu Mâu – Nhật Lệ có ba cửa quan, nhưng sử cũ chỉ chép có hai. Ba cửa ấy là:

   1. Cửa vào dinh Quảng Bình gọi là Quảng Bình Quan (dân gian gọi là Cổng Bình Quan).
2. Cửa Lý Chính Đại Quan Môn, Vua Minh Mạng đổi là Võ Thắng Quan, dân gian gọi là Cổng Thượng.
3. Cửa Thủ Ngự tại cửa biển Nhật Lệ (sử không chép nay cũng mất)

Còn có rất nhiều tranh cãi về tên và niên đại của Quảng Bình Quan. Có những câu hỏi được đặt ra: nó có từ bao giờ? Từ lúc Đào Duy Từ xây lũy hay từ lúc vua Minh Mạng xây gạch đá? Nếu là nó có từ lúc đầu khi Đào Duy Từ xây lũy thì nó mang tên gì? địa điểm của nó ở chỗ nào? hay cũng là nơi vua Minh Mạng xây gạch đá như hiện nay?

Cho đến bây giờ, chúng ta chưa thấy tài liệu nào ghi chép về Quảng Bình Quan, trước đời Minh Mạng thứ 6 (1826), Quảng Bình Quan có tên gì khác không, như Võ Thắng Quan, sử Triều Nguyễn ghi rõ ràng, nó vốn có tên là Lý Chính Đại Quan Môn, khi Minh Mạng cho xây gạch mới đổi làm Võ Thắng Quan.

Xét về mặt thực địa, Lý Chính là sự lắp ghép giữa hai tên của hai làng Chính Thỉ, tức làng Trung Nghĩa ngày nay và làng Minh Lý, tức làng Thuận Lý về sau.

Về vị trí địa lý, dù Quảng Bình Quan trước kia có tên gì khác chăng nữa thì chắc chắn vốn xưa nó cũng nằm trong tuyến phòng ngự của Lũy Đâu Mâu – Nhật Lệ cùng ra đời với Lý Chính Đại Quan Môn (Võ Thắng Quan) và cũng nằm nguyên vị trí hiện nay, cái vị trí mà cả hai con đường: Thiên Lý và Thượng Đạo các đời Lý – Trần – Hồ – Lê – Nguyễn phải đi qua, phải gặp nhau để đi tiếp vào Đàng Trong.

Muốn xác định được chính xác niên đại của Quảng Bình Quan có trước hay sau việc xây gạch ở đời Minh Mạng, trước tiên, phải xác định các đường giao thông thời Trịnh – Nguyễn khi đổ về Động Hải vào dinh Quảng Bình phải đi qua đây để tiếp tục vào Phú Xuân sẽ rõ. Đây cũng là một dấu hỏi lớn cho những ai yêu thích và đam mê nghiên cứu lịch sử, hy vọng rằng các nhà nghiên cứu lịch sử sẽ cho chúng ta lời giải đáp xác thực nhất.

Facebook Comments